За нас

БРФ "Спорт и здраве"

Българска работническа федерация "Спорт и здраве" е редовен член на Международната конфедерация за работнически спорт (CSIT) от 1993 г. Асоцииран член на КНСБ.

От 2008 г. Българска работническа федерация е лицензирана спортна организация към Министерство на младежта и спорта.
 

Основна дейност на БРФ „Спорт и здраве”:

 • Развитие и разширяване на аматьорския спорт сред активно работещото население;
 • Изграждане на работнически спортни клубове самостоятелно и съвместно със синдикалните структури, общини и други спортни институции и звена;
 • Организиране и провеждане на международни, териториални и отраслови спортни мероприятия – фестивали, спартакиади, турнири и др.;
 • Организиране и провеждане на  спортен тиймбилдинг и семинари.
 • Работи по годишен спортен календар за международни, републикански, отраслови и регионални спортни мероприятия.


Спортни мероприятия, които БРФ „Спорт и здраве” ежегодно организира:

 • Открит ски фестивал;
 • Международен спортен фестивал;
 • Международна спартакиада на учителите;
 • Национална спартакиада работещите в системата на ВиК;
 • Спартакиада на банковите служители;
 • Спартакиада на миньорите
 • Национално работническо първенство по ориентиране;
 • Държавен работнически коледен турнир по футзал;
 • Провеждане на състезания и турнири съвместно с общините и регионалните клубове към БРФ „Спорт и здраве” в различни градове на страната, като: Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Ямбол, Перник, Шумен, Благоевград, Кърджали, Сливен и др.

 

БАРС - Балканска Асоциация за Работнически Спорт  
 
Съществен момент от провеждането на Фестивалите и Игрите е раждането на идеята, че е необходимо в балканския регион да се създаде организация, която да провежда и координира работнически спортни мероприятия. Такава беше учредена през 2004 под името Балканска асоциация за работнически спорт. В нея членуват: Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Румъния, Гърция, Македония, Турция и България.
Партньори & Спонсори